Hur vi arbetar

Befrielse från missbruk

Processen med droger och alkohol blir kort, missbruket upphör här. Förändringsprocessen blir lång. Arbetet med urskiljande av gott och ont börjar, avsikten är att övervinna det livsförödande onda med ett helt nytt sätt att se, känna och tänka.

Det enda som behövs är en vilja att våga pröva att bli fri och frisk, från allt, vad det än är för destruktivt liv eller livsmönster som du för närvarande har. Vi tar ut dig från gömstället och bryter isoleringen.

"En människa övertalad mot sin vilja har inte ändrat uppfattning"
En fri och vänlig gemenskap i en hemmiljö är den nya tillvaron. Du får hjälp med att bearbeta skammen och uppleva att det finns förlåtelse för den belastande skulden.

En helig enkelhet präglar allt hos oss, inga tvångsåtgärder finns. Regler för rutiner finns för att läkningsprocessen och samvaron ska fungera. Vi hämtar vår kvalité från den kristna tron där det finns en samlad kunskap om människans väg genom livet. Den är en god grund för ett nytt liv. Erfarenheten och kunskapen hos medarbetarna gör de trygga i sin övertygelse, det ger dig succesivt tillit till människor och olika gemenskapsformer. Sammanfattningsvis är det frihet under ansvar som vägleder oss med en möjlighetsorienterad syn på framtiden där livet finns för den som vågar tro det.
Du kommer att bli förundrad, förändrad och förvandlad!


Vad är själavård?

Utövas av kyrkan i syfte att hjälpa människor med själsliga eller/och andliga svårigheter i livet. Tidigare var präster och pastorer de som arbetade med själavård i församlingslivet, idag är arbetet utbrett i alla led i kyrkan. Vad vi på Good Foundation menar med själavård är detta i korthet:

Bemötandet:

Varje individ ska ses, höras och hjälpas lika, så som det gällde oss själva.

Barmhärtighet:

Uppmuntran, tröst och sann förmaning utan fördömelse, ska omsluta tillvaron.

Bön:

Att frivilligt i ödmjukhet tillsammans be i enlighet med vår kristna tro.

Framförallt - kom som du är, vi börjar där!


10 Förvandlande steg till frihet!

1. Total kapitulation

Be om hjälp med att bryta själens obotliga ensamhet.

2. Tro

Den nya grunden är tro. Du behöver en övertygelse om att allt kan bli nytt.

3. Viljan

Släpp kontroll, försvar och makt, upptäck och inbjud en ny tid och en ny värld.

4. Väggen

Gå igenom väggar och sköldar av skam, du får hjälp att ta ned allt.

5. Förlåtelsen

Allt och alla kan förlåtas. Skulden blir förlåten och upplöst.

6. Kraft

Utan denna nya kraft blir inget gjort, sök den livgivande kraften.

7. Tillit

Det växer fram en tillit i den nya öppna miljön. En trygghet infinner sig.

8. Ge

Viljan att öppna sig kommer naturligt. Din berättelse lyssnas på.

9. Andakten

Samtal och andakt prioriteras. Likaså umgänge med andra kristna.

10. Hittad!

Du är funnen och hittad mitt i en gemenskap där du kan känna dig respekterad, önskad och älskad.